Visualització de contingut web

He sigut víctima d'un delicte

La Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte es configura com un servei de caràcter públic, gratuït i multidisciplinari.

El seu objectiu és prestar informació, assistència i/o atenció a víctimes directes de tota mena de delictes, però també a testimonis i persones en situació de risc com a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte.

Les oficines presten una assistència integral i especialitzada que comprén atenció jurídica, psicològica i social durant tot el procediment i fins i tot amb posterioritat a la seua terminació. També promouen mesures de justícia restaurativa, els recursos tendents a garantir la seguretat de les víctimes i actuen, a més, com a punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domestica i de gènere que adopten els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

Per a conéixer tota la informació sobre les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte, fes clic ací (http://oficinavictimas.gva.es/). 

Et pot interessar