Visualització de contingut web

He sigut víctima de la Guerra Civil o la dictadura franquista

La tragèdia de la Guerra Civil espanyola i la posterior dictadura són fets de la nostra història i memòria que ens interpel·len sobre el que som, qui som i qui volem ser com a comunitat social i política. Cal mirar endavant però sabent d'on procedim, conéixer bé el nostre passat i tindre aquesta lectura col·lectiva de la nostra història que permeta afrontar els reptes del present.

Oficines comarcals d'atenció a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura

Les oficines comarcals d'atenció a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista faciliten als ciutadans i ciutadanes de les diferents comarques de la Comunitat Valenciana la informació dels seus familiars desapareguts durant la Guerra Civil o la dictadura. Així mateix, es donen a conéixer als familiars que ho sol·liciten la informació històrica i documental de les víctimes que consten en el Cens de Víctimes. 

Oficines:

  • Oficina de Xelva

Adreça: Ajuntament de Xelva (planta baixa), Plaça Major, 1.

Horari d'atenció: dijous de 16h a 20h.

Correu electrònic: oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org

Telèfon de l'Ajuntament de Xelva: 962100011

Telèfon de la Federació Valenciana de Minicipis i Províncies: 963914668 (ext. 247/218)

  • Oficina d'Altura

Adreça: Ajuntament d'Altura (biblioteca), C/Sant Vicent, 2.

Horari d'atenció: dimarts i divendres de 18h a 20h.

Correu electrònic: oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org

Telèfon Ajuntament d'Altura: 964146384

Telèfon Federació Valenciana de Municipis i Províncies: 963914668 (ext. 247/218)

  • Oficina d'Onda

Adreça: Local d'Associasionsd'Onda, C/ La Safona, nº 22 (ONDA).

Horari d'atenció: dilluns, dimecres i dijous de 9h a 14h.

Correu electrònic: oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org

Telèfon Ajuntament d'Onda: 964771972

Telèfon Federació Valenciana de Municipis i Províncies: 963914668 (ext. 247/218)

  • Oficina d'Elda

Adreça: C/ Príncep d'Astúries, 40 (ELDA). Oficines de Patrimoni Històric.

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Correu electrònic: oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org

Telèfon Ajuntament d'Elda: 965380402

Telèfon Federació Valenciana de Municipis i Províncies: 963914668 (ext. 247/218)

Cens de víctimes

La Llei 14/2007, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana crea i regula un cens de víctimes en el qual es relacionen les víctimes i la informació relativa a aquestes.

Consulta el cens de víctimes de la Guerra Civil o la dictadura franquista en aquest enllaç: https://memoriarecuperada.ua.es/

En el cens s'anota, entre altra informació, les circumstàncies respecte de la repressió patida, de la defunció o desaparició de cada persona, el lloc, la data, fefaent o aproximada, en què van ocórrer els fets, respectant en tot cas el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

Només s'inclouen en el cens aquelles víctimes que prèviament hagen expressat el seu consentiment. Quan la víctima estiga desapareguda o haja mort, es pondera la possible oposició dels seus descendents directes fins al tercer grau.

Banc de dades d'ADN

La Generalitat establirà i gestionarà un sistema de banc de dades d'ADN que realitzarà proves bioantropològiques i genètiques que permeten la identificació de restes òssies exhumades. 

El banc de dades d'ADN contindrà una base de dades dels perfils genètics extrets de les restes humanes de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i una base de dades dels perfils genètics dels familiars d'aquestes persones desaparegudes que així ho requerisquen. La gestió del banc de dades posarà a la disposició de les famílies els mitjans tècnics per a la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.