Visualització de contingut web

Tinc una citació, què he de fer?

Si has sigut citat com a testimoni i no saps on has d'acudir, clica ací (mapa seus).

Has de saber que si has sigut citat com a testimoni per un jutjat, l'assistència és una obligació legal i si no hi pots comparéixer el dia indicat, has de comunicar-ho anticipadament i justificar la raó de la teua absència. La incompareixença podrà ser sancionada amb una multa.

Sabies que si eres testimoni pots reclamar les despeses que t'ocasione acudir al judici?

Si t'han citat per a acudir com a testimoni a un judici o tribunal has de saber que es tracta d'una obligació i, com a tal, no pots negar-te sense causa justificada. Això sí, pots reclamar les despeses que et genere el fet de ser testimoni.

Sempre que el judici se celebre en l'ordre penal i hages sigut citat pel Ministeri Fiscal o durant la instrucció hages sigut citat a instàncies del jutge o jutgessa, pots reclamar una indemnització perquè l'Administració de Justícia t'abone les despeses de desplaçament.