L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències realitza 129 inspeccions en instal·lacions radioactives en 2021

22/01/2022
L"Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències realitza 129 inspeccions en instal·lacions radioactives en 2021

- La majoria de les actuacions corresponen a fàbriques, indústries i hospitals i a la revisió d'equips de diagnòstic general, dental i veterinari
- La Generalitat no ha hagut d'activar el Pla especial davant del risc radiològic en 2021, ja que no s'ha produït cap incidentLa secció de Seguretat Radiològica de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha fet un total de 129 inspeccions d'instal·lacions radioactives d'equips de radiodiagnòstic mèdic i de transport de material radioactiu durant 2021. El resultat d'aquestes inspeccions conclou que no s'ha produït cap incident ni s'ha activat el Pla especial davant del risc radiològic a la Comunitat Valenciana durant tot l'any.

Del total d'actuacions efectuades, 81 corresponen al control anual d'instal·lacions radioactives amb autorització de funcionament, de les quals 74 són de segona categoria i set de tercera categoria (fàbriques, indústries, hospitals i centres d'investigació). D'altra banda, s'han realitzat 40 inspeccions a instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic, dins del programa de vigilància a aquests centres, incloent-hi les de tipus diagnòstic general, dental i veterinari.

També s'han escomés huit inspeccions de transport de material radioactiu, de les quals tres són relatives al trasllat de radiofàrmacs i fonts d'aplicació mèdica a diferents centres mèdics de la Comunitat Valenciana; una, sobre la retirada de residus radioactius d'instal·lacions regulades; una, relativa a la retirada de residus de mitjana i baixa activitat de la central nuclear de Cofrentes; una, sobre transport de material fissionable (urani) per a la recàrrega vint-i-tresena de la central nuclear de Cofrentes; una, referent a un trànsit pel port autònom de València d'una font d'alta activitat, i una, sobre la gestió del transport d'una empresa expedidora.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha valorat "molt positivament l'execució del 100 % de les inspeccions planificades, la qual cosa demostra que la seguretat i la protecció radiològica a la Comunitat Valenciana està perfectament articulada i en revisió i actualització constant, gràcies a la tasca que exerceix el personal inspector, acreditat pel Consell de Seguretat Nuclear, de la Secció de Seguretat Radiològica de l'AVSRE".

Vigilància radiològica

Entre els diferents convenis de col·laboració que l'AVSRE ha signat amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, caldria destacar-ne dues en qüestions de vigilància radiològica, a fi de desenvolupar un programa de vigilància radiològica ambiental, tant en operació, a través de Programa d'anàlisi i mostreig del control de qualitat (PVRA) del Programa operacional anual de vigilància radiològica ambiental de la central nuclear de Cofrentes, com en emergències, a través d'un Programa de vigilància radiològica en emergències (PVRE), amb l'objectiu de desenvolupar procediments per a l'anàlisi isotòpica de mostres de diferents matrius en situacions d'emergència radiològica.

També, en col·laboració amb aquestes dues universitats, l'AVSRE ha dut a terme durant 2021 un simulacre d'aplicació de Pla especial davant del risc radiològic. El simulacre es va centrar en l'avaluació dels procediments que han fet aquests centres educatius i ha consistit en la recreació d'una contaminació d'una mostra d'aigua produïda en una instal·lació radioactiva a causa d'un accident radiològic.

Xarxa Radiològica Ambiental

Com a complement al Programa d'anàlisi i mostreig del control de qualitat (PVRA), la Generalitat disposa d'una Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental (Revira) constituïda per una xarxa d'estacions automàtiques i de mostreig (REA), dissenyada per a controlar en temps real variables radiològiques (taxa de dosi gamma, concentració de radó, radioiodes, emissors alfa i beta en aire) al voltant de la central nuclear de Cofrentes. Aquesta xarxa transmet per mitjà de via telefònica a un ordinador situat en el Centre de Coordinació d'Emergències les possibles alertes davant de qualsevol situació fora de la normalitat.

La Xarxa té diferents estacions situades en un radi de deu quilòmetres al voltant de la central. Dels mesuraments s'encarreguen les estacions situades a Cortes de Pallás, Jalance, Cofrentes, Cofrentes central nuclear i Los Pedrones (Requena). A més, l'estació de l'embassament d'Embarcaderos mesura contínuament la radioactivitat del riu Xúquer, aigua avall del punt d'abocament de la central nuclear de Cofrentes i l'estació del riu Xúquer, que controla l'aigua amunt de la central.

Les dades que recull la REA es retransmeten a la sala d'emergències (Salem) del Consell de Seguretat Nuclear. L'administració de les dades es preveu de manera conjunta entre la Generalitat Valenciana i el Consell de Seguretat Nuclear, per mitjà d'un conveni signat entre les dues institucions.

Arxius relacionats