Visualització de contingut web

Necessite orientació jurídica

 

Acudeix als serveis d'orientació jurídica (SOJ)

 

Els Serveis d'Orientació Jurídica, integrats en els Col·legis d'Advocats, tenen com a funció principal oferir orientació jurídica a la ciutadanía i tramitar les sol·licituds del benefici de justícia gratuïta.

A més, presten les següents funcions:

 • Informar la persona sol·licitant dels seus drets i obligacions, tant si se li concedeix com si se li denega el benefici d'assistència jurídica gratuïta, inclòs el seu dret a designar professionals de la seua lliure elecció. 
 • Assessorar jurídicament amb caràcter previ a les persones peticionàries d'assistència jurídica gratuïta, amb la finalitat d'orientar i canalitzar les seues pretensions. 
 • Informar sobre el contingut material del dret a assistència jurídica gratuïta, els requisits per al seu reconeixement i la seua extensió temporal. 
 • Informar sobre la possibilitat d'accés a la mediació o altres mitjans extrajudicials alternatius de solució de conflictes. 
 • Subministrar a les persones interessades els models de sol·licitud, i prestar l'auxili tècnic i material, en el seu cas, en l'emplenament de la sol·licitud, ja siga a través d'impresos normalitzats o de mitjans electrònics. 
 • Requerir a les persones interessades la documentació preceptiva que ha d'acompanyar a la sol·licitud, i l'esmena de deficiències o omissions d'aquesta. També haurà d'informar de la possibilitat de prestar consentiment perquè l'ens corresponent accedisca directament a les dades necessàries per a la tramitació de la sol·licitud. Així com informar sobre la possibilitat de rebre, de manera electrònica, la notificació de la resolució adoptada per la Comissió. 
 • Analitzar la pretensió principal continguda en la sol·licitud per si resultara manifestament insostenible, mancada de fonament o incompetent territorialment havent de comunicar el resultat d'això a la persona sol·licitant i traslladar la sol·licitud a la comissió.
 • Tramitar les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta i efectuar la corresponent designació provisional. 
 • Remetre els expedients de justícia gratuïta tramitats a la respectiva comissió d'assistència jurídica gratuïta. 
 • Qualsevol altra funció que li siga atribuïda per la normativa en matèria d'assistència jurídica gratuïta.

L'assessorament prestat tindrà en tot cas caràcter gratuït per a les persones sol·licitants del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

 

On estan situats els SOJ?

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló

Adreça: Ciutat de la Justícia de Castelló, Bulevard Blasco Ibáñez nº10, Planta Baixa, 12003 Castelló.

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18 hores.

Necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon 964.920.155.

Web: https://icacs.com/servicios-al-ciudadano/soj-justicia-gratuita/

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de Vinaròs

Adreça: Palacio de justícia de l'Avinguda Llibertat s/n, 12500 Vinaròs

Horari d'atenció: dilluns a dijous de 9.30 a 14.30 hores

Necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon: 964.455.257

Web: https://icacs.com/servicios-al-ciudadano/soj-justicia-gratuita/

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València

Adreça: Ciutat de la Justícia de València (Vestíbul Principal), Av. Professor López Piñero, 14, 46013 València

Horari d'atenció: dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

Necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon: 963.347.508.

Web: https://www.icav.es/ver/110/servicio-de-orientacion-juridica.html

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca

Adreça: Plaça del Convent, s/n, 3a planta, 46010 Sueca.

Horari d'atenció: De dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 hores per a informació i presentació de sol·licituds, i els divendres de 9.00 a 14.00 hores per a assessorament lletrat.

Necessari demanar cita prèvia per a assessorament lletrat en el telèfon 961.704.583

Així mateix, es facilita atenció a l'Ajuntament de Cullera 

Adreça: Plaça de la Verge núm. 5, 46400 Cullera

Horari d'atenció: els últims dijous del mes de 9.00 a 13.00 hores.

Necessari demanar cita prèvia en el telèfon 961.720.000

Web: https://icasueca.es/soj/

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira

Adreça: Plaza Sufragi 9, planta baixa (Alzira).

Horari d'atenció: dimarts i dijous de 9.30 a 13:30h.

Necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon 962.401.181 (ext. 3)

Web: https://www.icaalzira.com/servicios/soj

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi

Adreça: Av. Juan Gil Albert, 37 Entpta (Alcoi)

Horari d'atenció: divendres de 10 a 13 hores

Necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon: 965.521.716

Web: https://www.ica-alcoy.com/es/justicia-gratuita/servicio-orientacion-juridica

 

 • Servei Orientació Jurídica Ibi

Adreça: Palacio de Justícia d'Ibi, Av. Indústria, s/n Ibi

Horari d'atenció: divendres de 10 a 13 hores

Necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon: 966. 550.869

Web: https://www.ica-alcoy.com/es/justicia-gratuita/servicio-orientacion-juridica

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alacant

Adreça: Palacio de Justícia de Benalúa, Av. Aguilera s/n (Alacant)

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 

Necessari demanar cita prèvia en el telèfon 96.510.29.04.

Web: https://www.icali.es/solicitud-de-justicia-gratuita/

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Elx

Adreça: Carrer dels Advocats d'Atocha, núm. 21 (Ciutat de la Justícia d'Elx), 03203 Elx.

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00h a 12.00h.

Necessari demanar cita prèvia en el telèfon Telèfon: 966.631.484.

Web: https://www.icae.es/turno-de-oficio/servicio-de-orientacion-juridica/

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Orihuela

Adreça: Edifici Jutjats, planta baixa, dta. Plaza Saint Lucia, 13 (Orihuela)

Horari d'atenció: tots els dimarts i divendres i dos dimecres al mes, de 10.00 a 14.00 hores.

Imprescindible demanar cita prèvia en el taulell, s'atendrà de dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h.

Web: http://www.icaorihuela.com/asistencia-juridica-gratuita/

 

 • Servei d'Orientació Jurídica de Torrevieja

Adreça: Edifici Jutjats, 5a Planta. Patricio Zammit, 50 (Torrevieja)

Horari d'atenció: dimarts i divendres de 10.00 a 14.00 hores.

Imprescindible demanar cita prèvia en el taulell, s'atendrà de 10:00h a 12:00h.

Telèfon: 966.709.816

Web: http://www.icaorihuela.com/asistencia-juridica-gratuita/