Visualització de contingut web

Necessite orientació jurídica

Acudeix als serveis d'orientació jurídica (SOJ)

Els Serveis d'Orientació Jurídica, integrats en els col·legis d'advocats, tenen com a funció principal oferir orientació jurídica a la ciutadanía i tramitar les sol·licituds del benefici de justícia gratuïta.

A més, presten les següents funcions:

 • L'assessorament previ a les persones peticionàries d'assistència jurídica gratuïta amb la finalitat d'orientar i canalitzar les seues pretensions.
 • Informar sobre el contingut material del dret a assistència jurídica gratuïta, els requisits per al seu reconeixement i la seua extensió temporal.
 • Així mateix, s'informarà la persona sol·licitant dels seus drets i obligacions, tant si se li concedeix com si se li denega el benefici d'assistència jurídica gratuïta, inclòs el seu dret a designar professionals de la seua lliure elecció.
 • Subministrar a les persones interessades els impresos necessaris per a la sol·licitud del dret i prestar l'auxili tècnic i material, si escau, en l'emplenament dels impresos normalitzats de sol·licitud.
 • Requerir a les persones interessades la documentació preceptiva que ha d'acompanyar la sol·licitud i l'esmena de deficiències o omissions d'aquesta. També haurà d'informar de la possibilitat de prestar consentiment perquè l'ens corresponent accedisca a les dades.
 • Informar sobre la possibilitat d'accés a mitjans extrajudicials alternatius de solució de conflictes.
 • Analitzar la pretensió principal continguda en la sol·licitud per si resultara manifestament insostenible, sense fonament o incompetent territorialment.

L'assessorament prestat tindrà en tot cas caràcter gratuït per a les persones sol·licitants del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

On estan situats els SOJ?

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló

Telèfon: 964.220.465

Correu electrònic: sojcastellon2@icacs.com

Web: https://www.icacs.com/ie/soj.php?menu=5&submenu=1

 • Servei d'Orientació Jurídica de Castelló

Adreça: Ciutat de la Justícia situat al Bulevard Blasco Ibáñez nº10, Planta Baixa

Horari d'atenció: De dilluns a dijous de 9:00h a 14:00h.

Necessari demanar cita prèvia cridant al telèfon 964.920.155, que funciona les 24 hores.

 • Servei d'Orientació Jurídica de Vinaròs

Adreça: Palau de Justícia de l'Avinguda de la Llibertat s/n

Horari d'atenció: Dimarts i dimecres de 9:00h a 13:00h.

Telèfon: 964.454.357

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València

Adreça: Ciutat de la Justícia de València (Vestíbul Principal), Av. Profesor López Piñero, 14, 46013 València

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h.

Telèfon: 963.162.091

Correu electrònic: soj@icav.es

Web: http://www.icav.es/ver/110/servicio-de-orientacion-juridica.html

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca

Adreça: Plaça del Convent S/N (Sueca), 3ª planta

Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 10.30h a 13.00h.

Telèfon: 961.704.583, necessari demanar cita prèvia

Correu electrònic: info@icasueca.com

Web: http://icasueca.es/soj/

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira

Adreça: Plaça del Sufragi 9, planta baixa (Alzira)

Horari d'atenció: dilluns i dimecres de 9:00h a 13:00h.

Telèfon: 636.353.857, necessari demanar cita prèvia cridant dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h.

Correu electrònic: colegio@icaalzira.com

Web: http://www.icaalzira.com/servicios/soj

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi

Adreça: Avinguda de Juan Gil Albert, 37 Entl (Alcoi)

Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9:00h a 12:00h.

Telèfon: 965.337.431

Correu electrònic: icaalcoy@ica-alcoy.com

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alacant

Adreça: Palau de Justicia de Benalúa, Avinguda Aguilera s/n (Alacant)

Horario de atención: en horari de 09.30h a 13.30h.

Cita Prèvia: en la pàgina web o, en cas d'emergència, telefonant al 966.821.045, en horari de 9.30h a 13.30h de dilluns a divendres. 

Correu electrònic: colegio@icali.es

Web: http://www.icali.es/

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Elx

Adreça: Carrer dels Advocats d'Atocha, n.º 21 (Ciutat de la Justicia d'Elx), 03203

Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9.00h a 12.00h.

Telèfon: 965.455.916

Correu electrònic: colegio@icae.es

Web: https://www.icae.es/turno-de-oficio/servicio-de-orientacion-juridica/

Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Oriola

 • Jutjats d'Oriola

Adreça: Edifici Jutjats, planta baixa, dta. Plaça de Santa Lucía, 13 (Oriola)

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10:00h a 12:00h

Imprescindible demanar cita prèvia en el mostrador, s'atendrà de 9:00h a 14:00h.

Telèfon: 965.301.222

Correu electrònic: sojorihuela@icaorihuela.com, secretaria@icaorihuela.com

 Web: http://www.icaorihuela.com/asistencia-juridica-gratuita/

 • Jutjats de Torrevella

Adreça: Jutjats de Torrevella: Edifici dels Jutjats, 5a Planta. Patricio Zammit, 50

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10:00h a 12:00h

Imprescindible demanar cita prèvia en el mostrador, s'atendrà de 9:00h a 14:00h.

Telèfon: 966.709.816

Correu electrònic: sojtorrevieja@icaorihuela.com, secretaria@icaorihuela.com

Web: http://www.icaorihuela.com/asistencia-juridica-gratuita/